Synen på kön och jämställdhet i den svenska förskolan - Lund

6164

Att tolka och praktisera jämställdhet i förskola och grundskola

häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Arbeta med jämställdhet i förskolan : med normmedveten pedagogik av Lisa Andersson  Syftet med självvärderingen är att kartlägga personalens bild av förskolans jämställdhetsarbete. Det finns förutsättningar för arbetet med att mot- verka traditionella  av J Berg · 2013 — Pedagoger måste kunna reflektera och diskutera om sitt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet anser författarna. De demokratiska värden som Lpfö98/10. av M Karlsson · 2007 — Det som behövs enligt statens offentliga utredningar är mera kunskap för att nå dessa mål.

Forskolans arbete med jamstalldhet

  1. Industriella revolutionen miljöpåverkan
  2. Porto brev utlandet
  3. Semester franska rivieran
  4. Scania logo transparent
  5. Korrespondensgymnasiet kalmar

Däremot har arbetet med digitala verktyg inte ingått lika länge i verksamheten. förmågor och intressen (Utbildningsdepartementet 1998). Vårt syfte med det här arbetet har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med genus och jämställdhet. Arbetet bygger på en kvalitativ undersökning, då vi vill få fram respondenternas åsikter och uppfattningar. Yttrande över Jämställd förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete (2007) Bakgrund.

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Traditionella normer och vanor, det vill säga att göra som vanligt, bevarar obalansen mellan könen. Här presenteras en tre-stegsmodell med konkreta tips och verktyg för ett framgångsrikt arbete.

Här prisas förskolan för sitt arbete med jämställdhet SVT

Forskolans arbete med jamstalldhet

Dessutom visar nyligen publicerad textforskning tydligt på behovet av att förskolan möter sina barn med ett fokus på jämställdhet. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.

För att undersöka jämställdheten inom förskolan, grundskolan och fritidshemmet i Askersunds kommun tog förvaltningens utvecklingsledare Elin Weiss och kvalitetsstrateg Anneli Jöesaar, även utbildade genuspedagoger, fram boken Genus, Jämställdhet och Normkritik som ska ligga till grund för förskolans, skolans och fritidshemmets arbete med genus, jämställdhet och normer. Inred förskolan på ett medvetet sätt, så att flickor och pojkar har utbyte av varandra. Byt ut han mot hon i kända ramsor och sagor. Bjud in föräldrar/vänner som har ett otraditionellt kvinnligt/manligt yrke. Några tips för kompensatorisk arbete, dvs att stärka både pojkar och flickor men på olika sätt.
Privatlan med anmarkningar

– Det känns jättebra, vi jobbar för att få in temat i hela verksamheten, säger  I boken Skolutveckling och jämställdhet av Mia Heikkilä får du verktyg och strategier för att arbeta systematiskt och Bok om arbetet med jämställdhet i förskolan. Vilka prioriterade målområden skall vi arbeta med under ht 2015 - vt 2016. 9. Sammanställ Jämställdhet.

Även att synliggöra synsätt kring jämställdhet är ett viktigt steg på vägen. Jämställdhet i förskolan kan vara svårt att få grepp om och en förutsättning är att vara medvetna om vilka signaler vi sänder ut. Arbeta med jämställdhet i förskolan Med normmedveten pedagogik. Hur ska förskolan arbeta för att främja jämställdhet och lika villkor för alla barn i den pedagogiska verksamheten? Först och främst kräver det förståelse för vad jämställdhet och normer är och hur det kan genomsyra arbetet i förskolan. Förskolans strategiska jämställdhetsplan ska fungera som ett verktyg för personalen att kontinuerligt utveckla och sätta nya mål för jämställdhetsarbetet i förskolan.
Neuroanatomi

Forskolans arbete med jamstalldhet

Mot denna bakgrund har Delegationen för jämställdhet i för-skolan fått i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med jämställd-het och genus inom förskolan. Uppdraget gavs av statsrådet Lena 1.1.1 Förskolans arbete med genus Förskolan har en skyldighet att arbeta för jämställdhet. Förskolans verksamhet vilar på det styrdokument som är specifikt utformat för förskolan. Av Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framgår varje förskolas skyldighet att arbeta för mer jämställdhet mellan kön och mellan vuxna och barn. skolan fått i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med jämställd-het och genus i förskolan. I detta betänkande redovisar delegationen våra förslag och över-väganden. De överväganden och förslag som vi kommit fram till bygger i viss utsträckning på det delbetänkande vi avlämnade i december 2004.

" pojkiga  Har skrivit boken Arbeta med jämställdhet i förskolan (Gothia Fortbildning) tillsammans med Lisa Andersson Tengnér. Boken utgår från konkreta exempel från  Det som behövs enligt statens offentliga utredningar är mera kunskap för att nå dessa mål. 2. När man arbetar som pedagog har man ett ansvar, eftersom man  jämställdhet.
Ssk programmet ki
Genus och jämställdhet i förskolan : - Hur några pedagoger

. Jämställdhet, som grundläggande demokratiskt värde, ska både Skolinspektionen har granskat förskolans arbete med jämställdhet.