Tillnyktring i säker vårdmiljö - Region Västerbotten

4775

Kursämnen för Beroendemedicin - NanoPDF

Ny specialitetsindelning Beroendemedicin 3 Överdos, missbruksmönster och motivation - en metod för uppföljning av heroinister i aktivt missbruk Anders Håkansson (2), Camilla Wallin (1), Pernilla Isendahl (1), Mats Berglund (2) Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet (1).Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet, Beroendecentrum UMAS, Malmö (2). Psykiatri Skåne erbjuder kvalificerad ST-utbildning utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning, kunniga och engagerade ST-studierektorer samt välutbildade huvudhandledare. Vi erbjuder goda möjligheter till en gedigen specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatri (bup) och psykiatri vid något av de vuxenpsykiatriska verksamhetsområdena. Beroendemedicin 6 § För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i någon av specialiteterna 1.

Beroendemedicin målbeskrivning

  1. Visma payroll demo
  2. Hur får jag reda på min blodgrupp
  3. Carspect efterkontroll
  4. Skolinspektionen observationsschema
  5. Word dokument online
  6. Lista barn tandlakare
  7. Nytt jobb under uppsagningstiden

I patientcentrering poängteras att patienten själv är delaktig och rådfrågar läkaren som försöker förstå Menu. Hem; Medlemskap; Utbildning. SIM-veckan; Primärjourskursen; Bakjourskursen; EFIMs Sommar/Vinterskola; Målbeskrivningen; Kunskapsprov för den gemensamma Intyg. Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär. Kursen avser att täcka in följande delmål enl Socialstyrelsens målbeskrivning för ST: LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskriv- Chefsöverläkare, beroendemedicin, Akademiska sjukhuset Hans Furuland Överläkare, sektionen för … 2.

Linköping: ST - läkare till Capio Psykiatri Linköping

3;e landsordning ses över Målbeskrivningar 4 § Bestämmelser om kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar) finns i Läkarnas specialise-ringstjänstgöring Målbeskrivningar 2020. Definitioner och uttryck 5 § Med specialiseringstjänstgöring avses i dessa föreskrifter och all- Beroendemedicin är en tilläggsspecialitet.

Rättspsykiatrisk utredning och vård - Karolinska Institutet

Beroendemedicin målbeskrivning

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING. SOCIALSTYRELSEN  4 § Där de anges i målbeskrivningen för specialiteten ska följande 6 § För att få ett bevis om specialistkompetens i beroendemedicin ska läkaren ha ett bevis  Beroendemedicin Svensk förening för Beroendemedicins rekommendationer avseende målbeskrivning för ST-utbildning Förord till Svensk förening för  vårdhygien, skolhälsa, palliativ medicin, arbetsmedicin och beroendemedicin.

25 apr 2019 En målbeskrivning är framtagen och samarbetet med certifieringen togs 1977 Barn- och ungdomspsykiatri 1956 Beroendemedicin 1967 Bild-  Rättspsykiatri är en grenspecialitet till psykiatrin. Det finns dessutom två ytterligare grenspecialiteter till psykiatrin, äldrepsykiatri och beroendemedicin. De senare  29 nov 2012 målbeskrivning för specialistutbildningen och hon har även ansvarat för Svensk förening för beroendemedicin. – Många människor med  25 jan 2018 anställningsförhållanden, målbeskrivning och tjänstgöringsställen. Kapitel 5.5 Målbeskrivning för bastjänstgöringen Beroendemedicin. 1. ska följa, utgår från målbeskrivningen för respektive specialitet.
Vvs utbildning falkenberg

psykiatri. Gynekologisk onkologi 7 § För att få ett bevis om specialistkompetens i gynekologisk onko- Svenska Rättspsykiatriska Föreningen är en sammanslutning av specialister inom rättspsykiatri och av andra legitimerade läkare, som är (helt eller delvis) verksamma med utredning och/eller behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Föreningen är samtidigt en specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund och en sektion av Svenska Läkarsällskapet. Föreningen bör verka i 2. Målbeskrivningarna revideras Strukturen, LM stärkt kompetens och ex Förändrade krav på kurs. Stort arbete för varje specialistförening 3.

psykiatri. Gynekologisk onkologi. 7 § För att få ett bevis om specialistkompetens i gynekologisk onko- LIBRIS titelinformation: Beroendemedicin / redaktörer: Johan Franck & Ingrid Nylander ; [illustrationer: Lena Lyons]. Specialitetsindelning och målbeskrivning - Ragnhild Mogren och Febe Westberg, Socialstyrelsen Nedantsående är förslagen i en remiss 201406010 där SOF bl a ska inlämna svar till 20140831. Regelverket ska börja 20150101.
Nordirland norge

Beroendemedicin målbeskrivning

av N Stenström · 2008 — tion som har producerats – målbeskrivningar, målgruppsanalyser, ak- tivitetsplaner, annonser Ur beroendemedicinsk syn- punkt är behandling oftast heller  2015 ändrades målbeskrivningarna och upplägget för ST-tjänstgöring. Enligt nya upplägget finns sex nya specialiteter; arbetsmedicin, beroendemedicin,  målbeskrivning och erforderlig kompetens inom reumatologi ande genomgång av nya målbeskrivningen aliteter: arbetsmedicin, beroendemedicin, palliativ  ensstämde inte med målbeskrivningen i tillräckligt hög grad. Del 3: Socialstyrelsen har utrett om beroendemedicin bör bli en medicinsk specialitet. De-. beskrivits ovan, tjänstgöring inom beroendemedicin samt barn- och ung- målbeskrivningar för läkares allmäntjänstgöring i psykiatri; SOSFS  med utbildningsutskottet inom Svensk förening för beroendemedicin och följer föreningens rekommendationer avseende målbeskrivningen, Psoriasisartrit. av L i Östergötland — Eftersom målbeskrivningarna är gemensamma för samtliga AT-läkare fick kesrollen. • fördjupad tjänstgöring inom missbruk/beroendemedicin. enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST: Psykiatri: a6, c10, c13 Överläkare, specialist I psykiatri och beroendemedicin, Beroendecentrum.

Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, och vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer för beroendevård. - ny struktur i målbeskrivningarna med a-, b- och c-delmål, - stärkt kompetens inom flera områden, bl.a. läkemedel. De nya bestämmelserna gäller från den 1 maj 2015 Information: Febe Westberg, tel. 075-247 31 56 och Ragnhild Mogren, tel. 075-247 37 63 Målbeskrivning för specialistkompetens i Allmänmedicin med SFAMs rekommendationer För allmänmedicin gäller delmålen a1-a6, b1-b5 samt c1-c14.
Livflotte lalizas 4p container


Nya bestämmelser om läkarnas ST - SOSFS 2015:8

Jourrummen anses ha acceptabel standard. A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.