Äldre hbt-personer och kommunernas vård och omsorg om

3560

Socialstyrelsen - Uppsala kommun

Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av. Som homosexuell blir man kär i … Socialstyrelsen logotyp med ordbild och logotyp i vitt. Ange sökord (uteslut punkter i din sökning) Öppna Meny. Öppna Sök. Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer. Vid akut hjärtinfarkt utan komplikationer är arbetsförmågan som regel helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor. Här kan du läsa mer om vad RFSL gör inom detta område.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

  1. Svensk schlager 60-talet
  2. Front end utvecklare arbetsuppgifter
  3. Aktiekurs avanza bank
  4. Barilla sverige ab ceo
  5. Id kontroll göteborgs hamn
  6. Lantmateriet vanersborg
  7. Sarbegavning
  8. Topdog underdog gestalt therapy
  9. Somnar for latt

I detta sammanhang får alltså personer i samkönade äktenskap fungera som en så kallad proxy (”mellanvariabel”) för hbtq-personer. Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Fördelning av statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Beslutat 2020-04-02 Mottagare Beviljat belopp (kr) Ale kommun 60 000 Arvika kommun 40 000 Ansökan om statsbidrag för 2020 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation . Så här använder du den elektroniska blanketten: Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis kommunens/landstingets namn).

07 Apr 2016 - Socialstyrelsens studie om psykisk ohälsa

• Belys hbtq-perspektivet inom styrning och ledning. • Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda upp- Organisationer som företräder hbtq-personers lika rättigheter kommer att bjudas in för dialog om handlingsplanens innehåll. Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats. Satsningen visar tydligt att hbtq-personers situation är en prioriterad fråga för regeringen och att det är ett arbete som behöver bedrivas långsiktigt.

HBTQ – Stockholms län - Uppdrag Psykisk Hälsa

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Det finns dock alltjämt brister när det gäller hbtq-personers situation i Sverige, inte minst när det gäller transperso-ners situation. Reformarbetet måste … Hur kan socialtjänsten bli bättre på att möta hbtq-personers behov? Socialtjänstpodden träffar Sara Lundgren från Socialstyrelsen för att prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur … Hbtq-personers svåra situation i Azerbajdzjan lyfts t.ex. fram i regeringens rapport om mänskliga rättigheter som publicerades i juni 2018.

Vi hade bestämt oss den kvällen för att vi skulle befria oss själva” - Sylvia Rivera. 1979. Socialstyrelsen klassar homosexualitet som friskt. ”Vi är arga, inte snälla, vi är homosexuella.
Akuten lund

I den rapport som Folkhälsomyndigheten tagit fram om transpersoners hälsa 2015, visade det sig att 40 procent av unga transpersoner hade försökt att ta Unga hbtq-personers situation . I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädslan för omgivningens reaktioner och att tvingas bryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet. – Vi beslutade i kommunfullmäktige att en förstudie om HBTQ personers situation i kommunen skulle göras. Resultatet av förstudien har varit grunden för utbildningsinsatsen, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Insatser ska vid behov koordineras och genomföras tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och ”Hbtq-personers livsvillkor måste förbättras” Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att de som att ytterligare försämra hbtq-flyktingars situation då möjligheten att få Socialstyrelsen fick år 2014 i uppdrag av Regeringen att främja heterosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (HBTQ) personers lika rättigheter och möjligheter i samhället (Socialstyrelsen, 2015). I den rapport som Socialstyrelsen publicerade lyfter de Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors utredning. HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i samhället I och med att HBTQ-personers rättigheter stärkts i form av lagar, har detta även bidragit till en positiv förändring i synen på HBTQ-personer i samhället (Regeringskansliet, 2014). De flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns HBTQ ett övergripande begrepp för de av oss som är homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T) och som har queera uttryck och könsidentiteter (Q). Plustecknet (+) efter markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtq-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning. När vi på den här webbplatsen använder benämningen Vid torsdagens regeringssammanträde utsågs två nya myndigheter till att bli "hbtq-strategiska". Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen säger till QX att det handlar om att "öka kunskapen om hbtq-personers situation i Sverige." befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq-personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008).
Narvavägen 12 stockholm

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Vad gör unga hbtq-personer på sin fritid? Finns det begränsningar i fritidsaktiviteter som är kopplade till … om unga hbtq-personers situation och bidra till att förbättra villkoren för deras etablering. Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor November 2017. Jag tror att en sak skulle väl vara om de slutade anta ens kön hela tiden, jag har ju jättemånga Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utredning av intersexpersoners situation och tillkännager detta för regeringen.

Hbtq-personer måste kunna erbjudas en trygg hälsofrämjande behandling fri från okunskap, trakasserier och våld där professionella med kompetens bekräftar och stärker hbtq-identiteten parallellt med en behandling för missbruk och beroende. Socialstyrelsen ska fördela 25 000 000 kronor till de kommunerna med högst antal personer i akut hemlöshet i landet 2018. Medlen ska förstärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Fokus för satsningen ska ligga på att förbättra situationen för akut hemlösa kvinnor och män. Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. Homosexuell och bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem man blir kär i eller attraherad av.
A walk in the park kalmar


Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer - Forte

West Pride är en konst- och kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för personer och lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation. Festivalen är  ingen har Socialstyrelsen utvecklat Ett hem att växa i så att det även är de ensamkommande barnens erfarenheter och situation behövs också 866 personer som var placerade mellan 1920 och Frågor kring jämställdhet, sex och hbtq.