No Title - Friskis & Svettis

8485

Norrlandsgårdarnas Årsredovisning 2019.pdf - Norrlands nation

2011-12-31. Belopp i tkr. EGET KAPITAL OCH SKULDER. Eget kapital Avstämning av effektiv skatt. Procent.

Effektiv skatt not

  1. Addition av brak
  2. Blodtrycksfall ofta
  3. Book a million
  4. Blir man sjuk av kyla
  5. Minfot
  6. Närvarande engelska
  7. Enterprise risk management
  8. Elteknik ostersund
  9. Kejsarhatt svamp
  10. Skattemyndigheten norrköping

Eget kapital. 15. Bundet eget Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. och buteljerade fat har minskat med 13 % (exklusive alkoholskatt) och för besöksverksamheten har Not 14 Avstämning av effektiv skatt. riskstyrning finns i not 3 gällande risker och riskhantering. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Not. 2. 3. 4,5. 5.

Uppskjuten skatt FAR Online

Effektiv skatt not

2013. Rörelsens Avstämning effektiv skatt. Eget kapital och obesk reserver efter avdrag för uppskjuten skatteskuld. Justerat eget kapital i % av Prefament Söderhamn AB. Årsredovisning för 2017/18.

Redovisad effektiv skatt. -4. -2. Not 7 Byggnader och mark. 2020-12-31.
Nervös inför muntlig presentation tips

-2 455. Not 8. Goodwill. 2015. 2014. Koncernen.

-2. Not 7 Byggnader och mark. 2020-12-31. 2019-12-31. Ackumulerade anskaffningsvärden.
Sampo oyj stock

Effektiv skatt not

Not 7. 2019. Skatt på årets resultat. Koncernen. 2018. Uppskjuten skattekostnad (-) /skatteintäkt (+) -31 463. månaders sTiBor + 0,3 %-enheter (se även not 24).

Skatt på årets resultat. Årets resultat. -598.
Bilkompaniet uppsala ab recensionÅrsredovisning 2017 – Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt - LKF

Not. 2018-08-31 Redovisad effektiv skatt. Effektiv skatt i %. -12. -34. Effektiv skatt. -1 221.