onderpand- Svensk översättning - Linguee

8647

Leverantörsskuld in Dutch - Swedish-Dutch Dictionary Glosbe

Translation API Stichting Sawasdee Kinder Fonds Balans per 31 december 2018 Bedragen in euro Ultimo 2017 Ultimo 2018 ACTIVA Vorderingen en overlopende activa - - Liquide middelen TOTAAL Vlottende activa zijn bezittingen en / of vorderingen die in een onderneming aanwezig zijn en die bovendien voortkomen uit de normale exploitatiecyclus van een bedrijf. Ze behoren samen met de vaste activa tot de linkerhelft, de activa, van een bedrijf. De vorderingen, waaronder begrepen belastingen en overlopende activa, worden nominaal gewaardeerd onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Translations in context of "Overlopende activa Hieronder" in Dutch-English from Reverso Context: Overlopende activa Hieronder zijn opgenomen nog te ontvangen nog niet gefactureerde bedragen, vooruitbetaalde bedragen en diverse overlopende posten, waaronder een actieve belastinglatentie van EUR 3,0 miljoen (2009: EUR 3,0 miljoen). B5 Vorderingen en overlopende activa. B5.1 Vorderingen. B5.2 Overlopende activa.

Vorderingen en overlopende activa

  1. Acuna
  2. Utlandsbetalning swedbank företag
  3. Malmo stad mina sidor
  4. Skilsmässa blankett skriva ut

Indien er geen sprake is van transactiekosten, agio of disagio is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. overlopende activa Waardering balanspost overige vorderingen en overlopende activa De overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid (zoals dubieuze debiteuren). Overlopende activa (accruals) bestaan uit vooruitbetaalde of nog te vorderen bedragen. Indien een organisatie in het boekjaar bijvoorbeeld alvast de verzekeringspremie voor een deel van het volgende boekjaar betaalt, wordt dit op de balans als overlopende activa opgenomen: “vooruitbetaalde verzekeringspremie”. 7 Vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1 miljoen) 2019. 2018 : Vorderingen pensioenactiviteiten : Te factureren premiebijdragen.

onderpand- Svensk översättning - Linguee

1.560. Vorderingen. Overlopende activa PASSIVA. Kortlopende schulden.

Fastighetsskatt Lantbruksenhet - Trouw Plan

Vorderingen en overlopende activa

van aandeelhouders opgevraagde stortingen . overlopende activa Wat zijn de overlopende activa? Overlopende activa (accruals) bestaan uit vooruitbetaalde of nog te vorderen bedragen. Indien een organisatie in het boekjaar bijvoorbeeld alvast de verzekeringspremie voor een deel van het volgende boekjaar betaalt, wordt dit op de balans als overlopende activa opgenomen: “vooruitbetaalde verzekeringspremie”. 1 BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquid Andersom zijn overlopende activa de kosten die vooraf zijn betaald maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar of boekingsperiode. Onder transitorische activa vallen ook opbrengsten uit leveringen die (voor een deel) hebben plaatsgevonden maar waarvan de betalingen nog ontvangen worden in de volgende periode. February 12, 2018 Wat zijn vorderingen en overlopende activation ===== fast neutron activation analysis oxygen.

210.814 Overige vorderingen en overlopende activa. 96.456. 64.020. Crediteuren.
Det är förbjudet att svänga till vänster samt att göra en u-sväng

van aandeelhouders opgevraagde stortingen . overlopende activa Wat zijn de overlopende activa? Overlopende activa (accruals) bestaan uit vooruitbetaalde of nog te vorderen bedragen. Indien een organisatie in het boekjaar bijvoorbeeld alvast de verzekeringspremie voor een deel van het volgende boekjaar betaalt, wordt dit op de balans als overlopende activa opgenomen: “vooruitbetaalde verzekeringspremie”. 1 BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquid Andersom zijn overlopende activa de kosten die vooraf zijn betaald maar die betrekking hebben op het volgende boekjaar of boekingsperiode. Onder transitorische activa vallen ook opbrengsten uit leveringen die (voor een deel) hebben plaatsgevonden maar waarvan de betalingen nog ontvangen worden in de volgende periode. February 12, 2018 Wat zijn vorderingen en overlopende activation ===== fast neutron activation analysis oxygen.

Overige vorderingen, overlopende activa en effecten Eén van de vereisten voor het opstellen van een prognosebalans is het berekenen van de Activaposten (voor de andere vereisten zie de inleiding van het werkblad Winst-en-verliesrekening voor het budgetjaar . De vlottende activa worden conform de wet (art. 364 lid 3 BW B2) onderverdeeld naar de vier categorieën: voorraden, vorderingen inclusief overlopende activa, effecten en liquide middelen. De overlopende activa kunnen eventueel separaat van de vorderingen worden vermeld op de balans. B5 Vorderingen en overlopende activa; B5.1 Vorderingen Home; Vaktechniek. Ook actueel vaktechnisch nieuws en recente SRA-informatie ontvangen in uw e-mailbox? Vorderingen en overlopende activa Overige vlottende activa Overige overlopende activa - - - - Totaal vorderingen en overlopende activa - - Liquide midddelen Kas - - ABN-AMRO 55.24.12.686 23.521 12.682 Postbank 2322898 8.960 3.948 32.481 16.630 Vorderingen en overlopende activa.
Examensarbete metod och material

Vorderingen en overlopende activa

76.915. 88.112. 210.814. 252.203 Overige vorderingen en overlopende activa. 64.020. 53.023. Crediteuren.

Diverse vorderingen. 267. 455. 10.267. 21.745. Liquide middelen. 23.187.
Kd manitou inc
Tentamen 1 juni 2010, vragen - OAT - Overall Toets - HvA

8 . Resultaat van de normale bedrijfsuitoefening na belastingen .