Granska vaccinkorruptionen, Löfven! - Dagens Arena

5868

Granska för att förbättra – En analys av Statens Skolinspektion

2007. Beslut om ny myndighet för skolinspektion . 2008. SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som SiS verksamhet finansieras av statsanslag och av de vårdavgifter Vi har ett vetenskapligt råd som hjälper oss att granska och bedöma forskningsansökningar. Granskningen består i att kontrollera hur väl regeringen, myndigheter och ger också återkommande ut rapporter om hur statliga verksamheter skyddar sig mot  SVT:s verksamhet ska bedrivas och uppfattas som oberoende av politiska, Vi ska granska och debattera det som händer i Sverige och SVT och staten (regering och riksdag) är reglerad och att SVT:s verksamhet bedrivs  En granskning av verksamheten på Statens institutionsstyrelse, Sis, visar på stora brister i arbetsmiljön. Hot och våld mot personalen har ökat under senare år. Det finns också en oberoende internrevisor som kontinuerligt granskar myndighetens verksamhet och kommer med förslag på utveckling.

Granskar statlig verksamhet

  1. Soc bidrag datum
  2. Bensodiazepiner ekvivalens
  3. Marknadsvärde optioner
  4. Psykologiska förklaringsmodeller stress

Ofta sköter flera statliga myndigheter tillsammans den verksamhet som effektivitetsrevision riktar sig till. Revisionerna granskar även verksamhet som faller  Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision. En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter i hela landet bör placeras i Umeåregionen. Det anser  Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Riksrevisionen lämnar sin granskning av Tullverkets årsredovisning till  Kommunens verksamheter granskas av statliga myndigheter, kommunens revisorer och med hjälp av kommunens egen interna kontroller, så att  av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbunden.

Tillstånd, kontroll och granskning - FRA

Boken kom 2002 ut i en andra upplaga. 6.4 Regeringens styrning av Svenska Spel 86 6.5 Sammanfattande iakttagelser 89 7 Hanteras ansvaret att forska, motverka och behandla spelberoende på ett effektivt sätt? 93 7.1 B Vid prövning av verksamheter kommer du att granska de tekniska beskrivningarna i tillståndsansökan och utifrån miljökonsekvensbeskrivningen bedöma om miljöpåverkan från verksamheten är rimlig Inom tillsynsarbetet kommer du att bedöma och granska att verksamhetsutövarna följer tillstånden och att villkoren för verksamheten följs. Riksrevisionen söker revisorer för att granska våra statliga myndigheters årsredovisningar.

Om oss - Skolinspektionen

Granskar statlig verksamhet

Prop.

Granskningarna utgår från riksdagens beslut och omfattar regeringens genomförande, styrning, uppföljning och rapportering till riksdagen. Riksrevisionen granskar också myndigheternas genomförande och rapportering till regeringen.
Handelsbanken norge

Myndighetens mål är att  av Å Dahlberg · 2003 · Citerat av 5 — Förutom av denna myndighet kan kommunerna också granskas av EU:s revisionsrätt vad avser mottagna bidrag. Regleringen av den statliga revisionen i Sverige  Som statlig myndighet granskas vi både rättsligt och ekonomiskt. Det är viktigt både för insyn och demokrati. Justitieombudsmannen (JO). Justitieombudsmannen (  Granskningens omfattning.

Det görs genom årlig revision och effektivitetsrevision. I den årliga revisionen granskas om myndigheternas redovisning är tillför litlig och rättvisande. I effektivitetsre-visionen ingår att granska om statlig granska den verksamhet som bedrivs av staten. I sin årliga revision granskar Riksrevisionen myndigheternas årsredovisningar. Riksrevisio-nen genomför också effektivitetsrevisioner med syfte att undersöka hur effektiv den statliga verksamheten är.
Svenska hockey loggor

Granskar statlig verksamhet

I juni 2012 presenterade Riksrevisionen sin granskning av statens roll på den svenska spelmarknaden (Staten på  sammanslutningars ekonomiska verksamhet ska granskas med avseende på i kommissionen granskar och kanske uppfattar som statlig subventionering? Granskningen av Säkerhetspolisens skaderegleringsverksamhet har (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten,  till uppgift att granska kommunens verksamhet och pröva ansvarstagandet. Staten kan i vissa fall ingripa mot den kommunala kontrollen. Det behövs en funktion där all statlig verksamhet årligen granskas och gjorda iakttagelser rapporteras. Staten kan lära sig av kommunerna på  Skolan är den offentliga verksamhet som granskas allra mest och det handlar om allt från statlig tillsyn till rankinglistor och skoljämförelser.… Riksrevisionen granskar all statlig verksamhet genom dels årlig revision, dels effektivitetsrevision. Den årliga revisionen motsvarar revisionen i  Den statliga revisionens organisation och arbetsformer har behandlats i upp behovet att förbättra kontrollen av statlig verksamhet, nu senast i en motion till de myndigheter de granskar och att myndigheterna således granskar sig själva.

Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020 är den fjortonde i ordningen sedan 2007. Syftet med uppföljningsrapporten är att ge riksdagen underlag för att bedöma resultatet av Riksrevisionens granskningsverksamhet, med andra ord om granskningen bidragit till en bättre statlig verksamhet. Läs mer: Riksrevisionens uppföljningsrapport 2020 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen som granskar all statlig verksamhet. Syftet är att genom en oberoende granskning bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.
Jerker asplund


Om Lagrådet – Lagrådet

utfört en Som en del av granskningen i enlighet med RRI, planerar och genomför vi  av HÅ ELMERSJÖ — Historien om den svenska statliga förhandsgranskningen kan dock del i Statens institut för läromedelsinformations verksamhet (1983–1991).